REGISTRACUJA
ZASTUPANJE
MEDICINSKI MARKETING
MEDICINSKA STATISTIKA
PROPISI
PROIZVODJACI LEKOVA
ZASTUPNICI
UVOZNICI SUPLEMENATA
REFERENCE
PITANJA I ODGOVORI
VAŽNE INFORMACIJE
 
 
NASLOVNA KONTAKT EMAIL LINKOVI   ENGLISH
   
 
VAŽNE INFORMACIJE  

Usvojen je Pravilnik o načinu oglašavanja leka, odnosno medicinskog sredstva.
Objavljen u Sl.glasniku RS br.79/2010 od 29.10.10. Stupio na snagu 06.11.2010.

Usvojen je Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom.
Objavlen u SL.glasniku br.78/2010 od 27.10.10.Stupio na snagu 04.10.10.a primenjuje se od 1. juna 2011. godine. 

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da vaše odredbe Pravilnika o načinu uništavanja lekova, pomoćnih lekovitih sredstava i medicinskih sredstava ("Službeni list SRJ",br. 16/94 i 22/04), koje se odnose na lekove kojima je istekao rok upotrebe i koji su neupotrebljivi u skladu sa ovim pravilnikom, ambalažu u koju su upakovani lekovi, kao i na
izveštavanje o lekovima i ambalaži.

Usvojen je
Pravilnik o načinu upisa u Registar medicinskih sredstava i sadržaj zahteva za upis medicinskih sredstava u Registar medicinskih sredstava
Objavljen u Sl.glasniku RS br.57/2010 od 13.08.2010 .Stupio na snagu 21.08.2010.

Usvojen je Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda
Objavljen u Sl.glasniku RS br.45/2010. Stupio je na snagu 11.07.2010.

Novi Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima
Objavljen u Sl.glasniku RS br.30/2010 od 07.05.2010. Stupio na snagu 15.05.2010.

 
 
  Direktiva evropske Unije
2001/83/EC
 
detaljnije >>>
  Direktiva evropske Unije
2001/20/EC
 
detaljnije >>>
  Direktiva evropske Unije
2001/24/EC
 
detaljnije >>>
  Directive
93/42/EEC
 
detaljnije >>>
 
  Pharmamedia, Majke Jevrosime 14a, 11000 Belgrade, Serbia,
tel: +381 11 380 74 33, 063/ 322 040, e-mail: pharmamedia@eunet.rs
  Copyright © Pharmamedia